Germany | Finland | Saint Petersburg | Italy

Строителна компания I P Z!

Строителна компания професионализирана в ниско и високо строителство, изграждане на ВЕЦ и фотоволтаични системи, минно дело, тежка механизация и изграждане на туристически обекти и тяхното менажиране.


Минно строителство и експлоатация

Изгражда тунели, минно строителство, продажба и под наем минна техника, минен добив, превоз на взривни материали.

Ниско и Високо строителство

Изграждане на жилищни, адмистративни и търговски сгради.
Обновяване, реновиране, ремонт и дизайн.

Изграждане и менажиране на туристически обекти

Изграждане на хотели, ресторанти, барове, еко пътеки и др. Туристическа база на Хайдушки поляни, база Канарата, хотел Панорамата.

Продажба и услуги на строителна техника

Продажба и услуги на багери, фадрома, булдозери, товарни камиони, минна техника... всичко за строителството.

Бетонови изделия

Производство на бетонови изделия и разтвори.
Бетонов възел Оряховец и складова база Хасково

Изграждане на ВЕЦ, вятърни и фотоволтаични системи

Изграждане и експлоатация на хидроенергийни съоражения, Вятърни и Фотоволтаични системи

                                                                   Строителни обекти

85 Проекта
завършени до момента

243Номера на
Проектите

85Платени служители

9Изяви
Връзки с обществеността

23 Активни клиенти
от областта

15 Активни проекта
до днешна дата

5 По 5 плана Презентация
На всеки проект

14 Завършващи проекта
до днешна дата

IPZ е специализирана в строителството на малки водни електрически централи!

Също така Ай-Пи-Зет е професионализирана в ниско и високо строителство, изграждане на ВЕЦ и фотоволтаични системи, минно дело, тежка механизация и изграждане на туристически обекти и тяхното менажиране, прокарване на тунели и горски пътища, буро-взривни работи, добив и преработка на дървен материал.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001-2000, ISO-14000, ISO-18000, издадени от TUVNORD.
„Ай Пи Зет” ЕООД притежава лиценз за международен автомобилен превоз на товари по всички маршрути на територията на Общността.
Регистрирана е в камарата на строителите по категория III - строежи от енергийна инфраструктура и по категория V - отделни видове СМР, съгласно националния класификатор на икономическите дейности.
Бъдещите намерения за развитие на дружеството са свързани с изграждането на МВЕЦ-ове.
Фирмата разполага с широка гама строителна и минна техника:
1. Строителна техника
- Багери JCB цялата гама от мини до голям верижен - 5бр.
-    Булдозери    -    2бр.
-    Трактори    -    2бр.
-    Фадроми    -    2бр
-    Компресори / Атлас копко, Кейсер /    -    Збр.
- Агрегат дизел    - 2бр.
- Бетоносмесител    - 4бр.
- Самосвали    - 2бр.
- Бусове    - 4бр.
- Камион с кран    - 1бр.
- Авто-бетон помпа    - 1бр.

2. Минна техника: Електровози, пистолети, минни вентилатори, релси и автомобили, оборудван камион „Ивеко” и лек автомобил Рено”Канго” за превоз на взривни вещества и материали с /АГЖ/.
За качественото и навременно изпълнение на строително-монтажните работи свързани с дейността, фирмата разполага с висококвалифицирани служители и работници от 80 души.


   Имаме изградени от проект и реализирани 55 обекта като:

  Хидроенергийни съоръжения, изграждане на тунели, изграждане на фотоволтаичен парк, изграждане на туристически обекти, изграждане и разработване на подземни мини, изграждане на жилищни и търговски сгради и мн.други и всичко това с собствен парк от тежкотоварни машини и др.техника.

+1

+1


Имаш въпроси, а ние имаме отговори. Просто ни изпратите съобщение и един от нашите служители ще се свърже с вас.
Ще бъдем в контакт с вас 24 часа, дори и в почивните дни и празници.


Адрес:

ул.Миньорска 1, 4703, Смолян

Телефон:

Tel: (359) 878-17 77 22

Работно време:

Понеделник-Петък (08.30 - 17.00) GMT+2

Facebook Social:

Facebook Fans

Абонирайте се


В момента има един гост и няма потребители и в сайта

АЙ ПИ ЗЕТ !

Строителна компания I P Z!
АЙ ПИ ЗЕТ е строителна компания, която е специализирана в комплексно изграждане на ВЕЦ, МВЕЦ, фотоволтаичен парк, изграждане на туристически обекти, изграждане и разработване на подземни мини, изграждане на жилищни и търговски сгради и мн.др

Download Презентация на Ай-Пи-Зет »

Download PRESENTATION IPZ »